XIV. Bratislavské zberateľské dni 2.-3.6.2017

2017-BZD

Zväz slovenských filatelistov pozýva svojich členov a priaznivcov na XIV. Bratislavské dni na výstavisku INCHEBA v Bratislave. Sme už po štrnásty krát aktívny spoluorganizátori tohto podujatia.
Tešíme sa na Vás pri stretnutí v stánku ZSF v dňoch 2.6.-3.6. 2017.

Viac informácií na stránke Incheba,a.s. >>>
Ďalšie informácie a pozvánka >>>

Posted in News | Comments Off

v Handlovej oslávia pečiatkou 300. výročie narodenia Márie Terézie

2017-MTV Handlovej bude v sobotu 13.5.2017 od 09:00 do 11:00 k dispozícii príležitostná poštová pečiatka k 300. výročiu narodenia jednej z najvýznamnejších panovníčok v našich dejinách, Márie Terézie.  Viac…>>>

Posted in News | Comments Off

Štefan Kollár: Osmanská pošta počas tureckej okupácie Uhorska

2017-TurciPrvé, síce neúspešné ťaženie Osmanskej Ríše do Uhorského Kráľovstva z roku 1377 v období vlády Ľudovíta I. Anjou. K otvorenému konfliktu dochádza až koncom storočia na počiatku panovania Žigmunda I. Luxemburského, pričom sled udalostí vyúsťuje k bitke pri Moháči dňa 29. augusta 1526.

Vychádzajúc zo štátoprávneho usporiadania Osmanského panstva v Karpatskej kotline na okupovanom území Uhorska vzniká sieť tureckej prepravy správ, ktorá nemala z hľadiska organizovania charakter zaužívanej európskej a tým i domácej v Uhorsku, tradične obvyklej poštovníckej činnosti.

Štátna správa doručovanie správ zabezpečovala čausami, ktorí pochádzali z národov Ázie podmanených Osmanskou ríšou, okrem kuriérnej vykonávali poriadkové služby a zabezpečovali úlohu telesných strážcov. …>>> viac

Posted in News | Comments Off

Inaugurácia poštovej známky z emisného radu „EUROPA 2017“ – Hrad Lietava

2017-LietavaPozor zmena – z dovodu nepriaznivého počasia sa bude inaugurácia známky konať v Kultúrnom dome Lietava v rovnakom čase ako mala byť na hrade.

Združenie na záchranu Lietavského hradu, Obec Lietava, Obec Lietavská Svinná- Babkov, Slovenská pošta, a. s., ZSF KF 53-58 Žilina

Vás pozývajú na Inauguráciu poštovej známky z emisného radu „EUROPA 2017“ – Hrad Lietava, ktorá sa uskutoční dňa 5.mája.2017 o 13,30 hod. na hrade Lietava.

Okrem samotného aktu inaugurácie známky sa uskutoční prehliadka hradu,  archeologického výskumu a odborné prednášky o histórií hradu a o Jurajovi Thurzovi. V priestoroch hradu bude inštalovaná výstava pohľadníc hradu Lietava. …>>> viac

Posted in Slovenská poštová známka, Výstavy a podujatia | Comments Off

Recenzia: L. Mušinský, A. Urminský: “Piešťany v zrkadle poštovej histórie 1 a 2 časť”

PiestanyAutori Ing. Ladislav Mušinský, Alexander Urminský vo svojej dvojdielnej spisbe „Piešťany v zrkadle poštovej histórie sa usilujú sumarizujúcim spôsobom poukázať na nezastupiteľný zástoj a kultúrny vplyv pošty a poštovníctva v dejinách ľudskej spoločnosti takmer vo všetkých oblastiach spoločenského, kultúrneho, vedeckého i spirituálneho života s prihliadnutím na regionálnu historiografiu Piešťan a jeho širšieho okolia. Súčasťou okrem už uvádzaných tabuliek je poznámkový aparát, v ktorom sa autori odvolávajú vo svojich tvrdeniach na odbornú prevažne filatelistickú literatúru, ako aj materiály uložené vo svojich súkromných archívoch. …>>> viac

Posted in News | Comments Off