Monografia: Š. Kollár: “Niekoľko poznámok k vzniku Poštového múzea v Banskej Bystrici”

Prinášame zaujímavú monografiu Štefana Kollára: Niekoľko poznámok k vzniku Poštového múzea v Banskej Bystrici”.

Korene poštového múzejníctva v Uhorsku nachádzame v miléniovej výstave, ktorá bola otvorená 2. mája 1896 v Budapešti. Tam vystavované predmety tvorili základ zbierok novo založeného Poštového múzea v hlavnom meste Uhorska.

Založenie poštového múzea je späté i so vznikom Česko – Slovenska a vydaním poštovej známky v novej republike 18. decembra 1918. Bolo zriadené v Prahe.
Myšlienku zriadenia samostatného poštového múzea na Slovensku datujeme do štyridsiatych rokov 20. storočia. …>>> viac

Posted in News | Comments Off

AKO ĎALEJ V ZSF?

Rada ZSF na svojom 7. zasadnutí prerokovala finančnú situáciu vo zväze.

Členské príspevky nepokrývajú ani základné výdavky na sekretariát ZSF (prenájom miestnosti a energie, plat pracovníčky a odvody, telefón, bankové poplatky, poštové, členské FEPA a FIP, zasadnutia Rady a kancelárske potreby). Obchodná zľava 10 % za odber novinkovej služby (4 % z toho dostanú KF) nepokrýva základné výdavky na chod novinkovej služby ZSF (prenájom miestnosti a energie, plat pracovníčky a odvody, telefón, a kancelárske potreby). Ostatná činnosť ZSF je hradená podľa zmlúv so Slovenskou poštou, a. s. a MDV SR. Continue reading

Posted in News | Comments Off

Nové číslo časopisu Spravodajca 1/2017

Spravodajca 1/2017 okrem iného prináša:
Spravod-1-2017

  • Ako ďalej, ZSF? – zamyslenie M. Ňaršíka
  • Výzva na darovanie 2 % dane pre ZSF
  • Uznesenie z Rady ZSF zo dňa 4.3.2017
  • Informácie o slovenskej známkovej tvorbe v I. štvrtroku 2017
  • Rubriku “Naša mládež”
  • Informácie o inauguráciách, výstavách a kongresoch
  • Informácie z klubov a regiónov
  • Spolocenskú kroniku

a ďalšie informácie …>>>

Posted in News | Comments Off

Let Piešťany – Praha 5.4.2017

2017-AA-PNPri príležitosti 80. výročia letiska Praha  – Ruzyně a 80 rokov zapojenia Piešťan do leteckej siete sa 5.4.2017 uskutoční v rámci osláv príležitostný let Piešťany – Zlín – Brno – Praha po linke historického prvého letu.

Filatelisti, ktorí chcú získať zásielky prepravené lietadlom Air Bus A – 310, môžu 5.4.2017so známkou 0,90 € (T1 50g do ČR) na poštu 921 01 Piešťany 1, Kukučínova ul.  najneskôr do 4.4.2017 a  s napísanou adresou: meno, priezvisko, POSTE RESTANTE, Letiště,  160 08 Praha 6, ČR a adresou odosielateľa vľavo hore. Zásielky dostanú príležitostnú poštovú pečiatku a potvrdenie o lete. Vrátia sa odosielateľovi na  uvedenú spiatočnú adresu

Posted in News | Comments Off

Tradičná filatelistická burza 02.04.2017 v Liptovskom Mikuláši

Burza LM2015Klub filatelistov 53-06 v Liptovskom Mikuláši Vás srdečne pozýva na

TRADIČNÚ FILATELISTICKÚ BURZU

do Domu  Matice slovenskej na sídlisku Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1918 v Liptovskom Mikuláši.
Podujatie sa uskutoční  02.04.2017 od 8:00 h do 12:00 h od 8.00 do 12.00.
Ostatné zberateľské odbory vítané! Tešíme sa na spoločné stretnutie. Ďalšie informácie: 0905 100888

Posted in News, Výstavy a podujatia | Comments Off