Rada Zväzu slovenských filatelistov (2015 – 2019)

Miroslav ŇaršíkMiroslav Ňaršík
Predseda, štatutárny zástupca zastupujúci zväz pri jednaní s orgánmi štátnej správy, samosprávy a obchodnými organizáciami.
Je zodpovedný za koordináciu činnosti zväzu ako celku a za plnenie Stanov ZSF
Ing.FeketeIng. Ladislav Fekete
Podpredseda ZSF zodpovedný za ZKF ZSF
Ing. Miroslav BachratýIng. Miroslav Bachratý
Člen Rady ZSF zodpovedný za zahraničné vzťahy
Ing.RančákIng. Josef Rančák
Člen Rady ZSF zodpovedný za mládež
Ing. Jozef Vangel, PhD.Ing. Jozef Vangel, PhD.
Člen Rady ZSF zodpovedný za činnosť odborných komisií ZSF
Miloš Teťuľa
Miloš Teťuľa
Člen Rady ZSF zodpovedný za KF
Ing. Zdeněk Baliga
Ing. Zdeněk Baliga
Člen Rady ZSF zodpovedný za vydavateľskú činnosť

Revízna komisia ZSF (2015 – 2019)

Ladislav Hölc Rastislav Ovšonka Dezider Birčák
Ladislav Hölc Rastislav Ovšonka Dezider Birčák

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>