Štefan Kollár: Osmanská pošta počas tureckej okupácie Uhorska

2017-TurciPrvé, síce neúspešné ťaženie Osmanskej Ríše do Uhorského Kráľovstva z roku 1377 v období vlády Ľudovíta I. Anjou. K otvorenému konfliktu dochádza až koncom storočia na počiatku panovania Žigmunda I. Luxemburského, pričom sled udalostí vyúsťuje k bitke pri Moháči dňa 29. augusta 1526.

Vychádzajúc zo štátoprávneho usporiadania Osmanského panstva v Karpatskej kotline na okupovanom území Uhorska vzniká sieť tureckej prepravy správ, ktorá nemala z hľadiska organizovania charakter zaužívanej európskej a tým i domácej v Uhorsku, tradične obvyklej poštovníckej činnosti.

Štátna správa doručovanie správ zabezpečovala čausami, ktorí pochádzali z národov Ázie podmanených Osmanskou ríšou, okrem kuriérnej vykonávali poriadkové služby a zabezpečovali úlohu telesných strážcov. …>>> viac

This entry was posted in News. Bookmark the permalink.

Comments are closed.