Inaugurácia poštovej známky z emisného radu „EUROPA 2017“ – Hrad Lietava

2017-LietavaPozor zmena – z dovodu nepriaznivého počasia sa bude inaugurácia známky konať v Kultúrnom dome Lietava v rovnakom čase ako mala byť na hrade.

Združenie na záchranu Lietavského hradu, Obec Lietava, Obec Lietavská Svinná- Babkov, Slovenská pošta, a. s., ZSF KF 53-58 Žilina

Vás pozývajú na Inauguráciu poštovej známky z emisného radu „EUROPA 2017“ – Hrad Lietava, ktorá sa uskutoční dňa 5.mája.2017 o 13,30 hod. na hrade Lietava.

Okrem samotného aktu inaugurácie známky sa uskutoční prehliadka hradu,  archeologického výskumu a odborné prednášky o histórií hradu a o Jurajovi Thurzovi. V priestoroch hradu bude inštalovaná výstava pohľadníc hradu Lietava. …>>> viac

This entry was posted in Slovenská poštová známka, Výstavy a podujatia. Bookmark the permalink.

Comments are closed.