Recenzia: L. Mušinský, A. Urminský: “Piešťany v zrkadle poštovej histórie 1 a 2 časť”

PiestanyAutori Ing. Ladislav Mušinský, Alexander Urminský vo svojej dvojdielnej spisbe „Piešťany v zrkadle poštovej histórie sa usilujú sumarizujúcim spôsobom poukázať na nezastupiteľný zástoj a kultúrny vplyv pošty a poštovníctva v dejinách ľudskej spoločnosti takmer vo všetkých oblastiach spoločenského, kultúrneho, vedeckého i spirituálneho života s prihliadnutím na regionálnu historiografiu Piešťan a jeho širšieho okolia. Súčasťou okrem už uvádzaných tabuliek je poznámkový aparát, v ktorom sa autori odvolávajú vo svojich tvrdeniach na odbornú prevažne filatelistickú literatúru, ako aj materiály uložené vo svojich súkromných archívoch. …>>> viac

This entry was posted in News. Bookmark the permalink.

Comments are closed.