Category Archives: Komisia znalcov

Štatút komisie znalcov ZSF

Poslaním Zväzu slovenských filatelistov je chrániť záujmy členov pred falšovaním poštových známok a ďalších predmetov filatelistického záujmu; spolupracovať s príslušnými orgánmi v záujme ochrany zberateľov; Za účelom praktického zabezpečenia poslania Rada ZSF zriadila Komisiu znalcov ZSF. Viac … >>>

Posted in Komisia znalcov, News, Odborné komisie | Comments Off

Zoznam členov Komisie znalcov ZSF

Prinášame aktualizovaný zoznam členov Komisie znalcov ZSF aktualizovaný k novembru 2016 . viac…>>>

Posted in Komisia znalcov | Comments Off