Category Archives: Odborné komisie ZSF

Smernice pre hodnotenie exponátov celín

Smernice vydáva komisia celín FIP, aby poskytli praktické rady pri aplikácii GREV a SREV pre hodnotenie exponátov celín, ktoré boli schválené na kongrese FIP v r.1985 v Ríme (revidované na 61. Kongrese v r. 1992 v Granade a v r. … Continue reading

Posted in News, Odborné komisie ZSF, Zväzové dokumenty | Comments Off

Projekty Komisie námetovej filatelie ZSF

KNF ZSF otvára nasledovné tematické projekty 1, Tematické exponáty – pomoc pri príprave a tvorbe tematických exponátov, ktoré spĺňajú moderné trendy tvorby tematických exponátov a ktoré je možné vystaviť na súťažných výstavách organizovaných ZSF, t. j. spĺňajú kritériá tvorby a … Continue reading

Posted in News, Odborné komisie ZSF | Comments Off

Správa správcu skladu ZSF za rok 2013

V roku 2013 bolo výstavné zaraidenie ZSF zapožičiavané na štyri výstavy. K dnešnému dňu je zapožičané výstavné zariadenie späť v sklade. Objekt skladu a priľahlý pozemok je riadne a pravidelne udržiavaný a kontrolovaný. Náklady na údržbu boli v roku 2013 … Continue reading

Posted in Odborné komisie ZSF | Comments Off

Správa o činnosti Komisie mládeže ZSF za rok 2013

KM ZSF pracovala v nasledovnom zložení : PaedDr. Jozef Oško, predseda, členovia predsedovia R KM ZSF , Daniela Schmidtová / Ba/, Bc. Veronika Chorvátovičová / ZpSl /, Eduard Jelačič Vs Sl/. Úlohy plnila podľa plánu.….>>> viac

Posted in Odborné komisie ZSF | Comments Off

Správa o činnosti Komisie námetovej filatelie ZSF v roku 2013x

KNF ZSF mala počas roku 2013 evidovaných 3 členov: Vojtech Jankovič, predseda, Jozef Gál, podpredseda, Ján Gróf, člen. V súčasnosti sú len dvaja – Ján Gróf zomrel. Odchod bývalých členov komisie E. Lechnerovej, J. Maniačka, st. a F. Sopka a … Continue reading

Posted in Odborné komisie ZSF | Comments Off