Category Archives: Z histórie Zväzu slovenských filatelistov

Pamätnica vydaná pri príležitosti 50. výročia založenia KF 51-09 L. Novotného

Klub filatelistov Ladislava Novotného dozrel do veku seniora. Spomienková publikácia – pamätnica – rozpráva príbeh 50 ročnej histórie klubu. Publikáciu vydávame z potreby zdieľať radosť z jubilea s čo najväčším počtom kolegov filatelistov a našich priaznivcov.Pamätnica vypovedá o tom, čo sa členovia klubu snažili počas … Continue reading

Posted in News, Výstavy a podujatia, Z histórie Zväzu slovenských filatelistov | Comments Off

Doterajší predsedovia ZSF

Predsedovia ZSF v rokoch 1969 -2015  

Posted in Z histórie Zväzu slovenských filatelistov | Comments Off

Filatelistické výstavy ZSF na Slovensku (1993-2011)

Výstavné Katalógy a publikované odborné články 1993 Filatelistická výstava „Laugaricio ´93″ Katalóg, 30 str. Vydal organizačný výbor výstavy, Trenčín 1993 Odborný článok: Korený, J. Z histórie Klubu filatelistov 52-19 Trenčín, 5-22. viac…>>>

Posted in Výstavy a podujatia, Z histórie Zväzu slovenských filatelistov | Comments Off

Publikačná činnosť ZSF (1995 – 2008)

Publikačná činnosť členov zväzu je bohatá a tematicky rôznorodá. Bolo vydaných niekoľko významných publikácií monografického charakteru, rôzne katalógy a bulletiny, viac ako 1 400 strán informácií.

Posted in Z histórie Zväzu slovenských filatelistov | Comments Off

Pamätnica Zväzu slovenských filatelistov 1995 – 2009

Naša organizácia slávi 40 ročné jubileum a viacerí cítime potrebu dať jej ako narodeninový dar písanú kroniku. Je vytvorená z údajov kroník klubov, z informácií uverejnených v peri

Posted in Z histórie Zväzu slovenských filatelistov | Comments Off