Inaugurácia poštovej známky z emisného radu „EUROPA 2017“ – Hrad Lietava

2017-LietavaZdruženie na záchranu Lietavského hradu, Obec Lietava, Obec Lietavská Svinná- Babkov, Slovenská pošta, a. s., ZSF KF 53-58 Žilina

Vás pozývajú na Inauguráciu poštovej známky z emisného radu „EUROPA 2017“ – Hrad Lietava, ktorá sa uskutoční dňa 5.mája.2017 o 13,30 hod. na hrade Lietava.

Okrem samotného aktu inaugurácie známky sa uskutoční prehliadka hradu,  archeologického výskumu a odborné prednášky o histórií hradu a o Jurajovi Thurzovi. V priestoroch hradu bude inštalovaná výstava pohľadníc hradu Lietava. …>>> viac

Posted in Slovenská poštová známka, Výstavy a podujatia | Comments Off

Recenzia: L. Mušinský, A. Urminský: “Piešťany v zrkadle poštovej histórie 1 a 2 časť”

PiestanyAutori Ing. Ladislav Mušinský, Alexander Urminský vo svojej dvojdielnej spisbe „Piešťany v zrkadle poštovej histórie sa usilujú sumarizujúcim spôsobom poukázať na nezastupiteľný zástoj a kultúrny vplyv pošty a poštovníctva v dejinách ľudskej spoločnosti takmer vo všetkých oblastiach spoločenského, kultúrneho, vedeckého i spirituálneho života s prihliadnutím na regionálnu historiografiu Piešťan a jeho širšieho okolia. Súčasťou okrem už uvádzaných tabuliek je poznámkový aparát, v ktorom sa autori odvolávajú vo svojich tvrdeniach na odbornú prevažne filatelistickú literatúru, ako aj materiály uložené vo svojich súkromných archívoch. …>>> viac

Posted in News | Comments Off

Monografia: Š. Kollár: “Niekoľko poznámok k vzniku Poštového múzea v Banskej Bystrici”

Prinášame zaujímavú monografiu Štefana Kollára: Niekoľko poznámok k vzniku Poštového múzea v Banskej Bystrici”.

Korene poštového múzejníctva v Uhorsku nachádzame v miléniovej výstave, ktorá bola otvorená 2. mája 1896 v Budapešti. Tam vystavované predmety tvorili základ zbierok novo založeného Poštového múzea v hlavnom meste Uhorska.

Založenie poštového múzea je späté i so vznikom Česko – Slovenska a vydaním poštovej známky v novej republike 18. decembra 1918. Bolo zriadené v Prahe.
Myšlienku zriadenia samostatného poštového múzea na Slovensku datujeme do štyridsiatych rokov 20. storočia. …>>> viac

Posted in News | Comments Off

AKO ĎALEJ V ZSF?

Rada ZSF na svojom 7. zasadnutí prerokovala finančnú situáciu vo zväze.

Členské príspevky nepokrývajú ani základné výdavky na sekretariát ZSF (prenájom miestnosti a energie, plat pracovníčky a odvody, telefón, bankové poplatky, poštové, členské FEPA a FIP, zasadnutia Rady a kancelárske potreby). Obchodná zľava 10 % za odber novinkovej služby (4 % z toho dostanú KF) nepokrýva základné výdavky na chod novinkovej služby ZSF (prenájom miestnosti a energie, plat pracovníčky a odvody, telefón, a kancelárske potreby). Ostatná činnosť ZSF je hradená podľa zmlúv so Slovenskou poštou, a. s. a MDV SR. Continue reading

Posted in News | Comments Off

Nové číslo časopisu Spravodajca 1/2017

Spravodajca 1/2017 okrem iného prináša:
Spravod-1-2017

  • Ako ďalej, ZSF? – zamyslenie M. Ňaršíka
  • Výzva na darovanie 2 % dane pre ZSF
  • Uznesenie z Rady ZSF zo dňa 4.3.2017
  • Informácie o slovenskej známkovej tvorbe v I. štvrtroku 2017
  • Rubriku “Naša mládež”
  • Informácie o inauguráciách, výstavách a kongresoch
  • Informácie z klubov a regiónov
  • Spolocenskú kroniku

a ďalšie informácie …>>>

Posted in News | Comments Off