Zápisnica z VIII. zasadnutia Rady ZSF

8. zasadnutie Rady ZSF bolo zvolané predsedom ZSF v súlade so Stanovami ZSF a plánom činnosti Rady ZSF na rok 2017. Zúčastnili sa ho členovia Rady ZSF Miroslav Ňaršík, Ing. Ladislav Fekete, Ing. Miroslav Bachratý, Ing. Jozef Vangel, CSc., Ing. Josef Rančák, Ing. Zdeněk Baliga, Miloš Teťuľa a predseda RK ZSF Ladislav Hölc. …>>> viac

Posted in News, Zápisnice a uznesenia R ZSF | Comments Off

Štatút novinkovej služby ZSF

Objednávku filatelistických produktov Slovenskej pošty, a. s. pre členov Zväzu slovenských filatelistov zabezpečuje podľa Stanov ZSF novinková služba ZSF. Dodanie noviniek pre jednotlivé kluby filatelistov prevádza sekretariát ZSF. …>>>

Posted in Zväzové dokumenty | Comments Off

Štatút komisie znalcov ZSF

Poslaním Zväzu slovenských filatelistov je chrániť záujmy členov pred falšovaním poštových známok a ďalších predmetov filatelistického záujmu; spolupracovať s príslušnými orgánmi v záujme ochrany zberateľov;
Za účelom praktického zabezpečenia poslania Rada ZSF zriadila Komisiu znalcov ZSF. Viac … >>>

Posted in Komisia znalcov, News, Odborné komisie | Comments Off

Tereziánske dni Holíč 16. – 17. júna 2017

2017-HolicMesto Holíč a Klub filatelistov  52-13 v Holíči Vás pozývajú na filatelistickú výstavu usporiadanú pri príležitosti 300. výročia narodenia Márie Terézie realizovanú zo zbierok členov KF 52-13 Holíč.

Výstava sa uskutoční ako súčasť podujatia  Tereziánske dni Holíč v  termíne 16. – 17. júna 2017 v priestoroch Holíčskeho zámku (objekt Depozit pri vinárni). 

Otvorenie výstavy sa uskutoční 16. júna 2017 o 14:00 h a potrvá do 17. júna 2017 do 20:00. >>> viac

Posted in News | Comments Off

AKO ĎALEJ V ZSF?

Rada ZSF na svojom 7. zasadnutí prerokovala finančnú situáciu vo zväze.

Členské príspevky nepokrývajú ani základné výdavky na sekretariát ZSF (prenájom miestnosti a energie, plat pracovníčky a odvody, telefón, bankové poplatky, poštové, členské FEPA a FIP, zasadnutia Rady a kancelárske potreby). Obchodná zľava 10 % za odber novinkovej služby (4 % z toho dostanú KF) nepokrýva základné výdavky na chod novinkovej služby ZSF (prenájom miestnosti a energie, plat pracovníčky a odvody, telefón, a kancelárske potreby). Ostatná činnosť ZSF je hradená podľa zmlúv so Slovenskou poštou, a. s. a MDV SR. Continue reading

Posted in News | Comments Off